Wednesday, March 18, 2009

പാബ്ളോനെരൂദയൂടെ 'സമുദ്രം' എന്ന കവിത............

പാബ്ളോനെരൂദയൂടെ 'സമുദ്രം' എന്ന കവിത............

Malayalam translation of Pablo Neruda’s poem “Ocean”

Ocean:

Body more perfect than a wave,
salt washing the sealine,
and the shining bird
flying without ground roots

സമുദ്രം:

ഒരുതിരയെക്കാളും എത്ര സമ്പൂര്‍ണ്ണം ഉടല്‍,
കടല്‍ത്തീരമാകെക്കഴുകും ലവണവും,
ധരണിതന്‍ കാന്തവീചികള്‍ക്കതീതമായ്
പറന്നുപോവൂ തിളങ്ങുന്ന പക്ഷിയും*

============================================================
(*പറന്നുപോവൂ പകലെന്ന പക്ഷിയും)

2 comments:

ബൈജു (Baiju) said...

പാബ്ളോനെരൂദയൂടെ 'സമുദ്രം' എന്ന കവിത............

ശ്രീ said...

:)