Tuesday, September 30, 2008

നെരൂദയുടെ കവിത—സ്നേഹം


Malayalam Translation of Pablo Neruda’s Poem—Love

"Come and see the blood in the streets"* (വരൂ, ഈ തെരുവുകളിലെ രക്തം കാണൂ...)—എന്നെഴുതിയ കവിതന്നെയാണ്:
Why will the whole of love come on me suddenly when I am sad and feel you are far away?**
(ഖിന്നനായ്, വിരഹിയായിരിക്കുമീവേളയില്‍
ഉള്ളസ്നേഹമെല്ലാംപൊടുന്നനെ
വന്നിടുന്നതിന്‍ കാരണമെന്താവാം?)—എന്ന് വിരഹാതുരനായിപ്പാടിയത്.

സ്നേഹം(Love) എന്ന കവിതയില്‍, രാഗത്തിന്‍റ്റേയും അതിന്‍റ്റെ ആധിക്യത്താലുളവാകുന്ന ദ്വേഷത്തിന്‍റ്റേയും സമ്മേളനം കാണാം. ഏതൊരനുരാഗിയുടേയും വിരഹിയുടേയും ഗാനമായി ഈ കവിത മാറുന്നു. നശ്വരതയുടെ പ്രതീകങ്ങളിലേയ്ക്കുനോക്കി, "ഇക്കണ്ടതൊന്നുമൊരു ശാശ്വതമല്ല (സു)ഹൃത്തേ"എന്നു പാടുകയാണ്‌ വിശ്വമഹാകവി.

സ്നേഹത്തിന്‍റ്റെ തന്നെ മറ്റൊരുഭാഷയിലൂടെ (വെറുപ്പെന്നതിനെ വിളിക്കാനാവില്ല), കവി താന്‍ മറന്നകാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക നിരത്തുന്നു. സ്ഥായിഭാവമായ സ്നേഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരിഭാവമായി അതിനെക്കണക്കാക്കാം. കവിയ്ക്കു കവിതയിലൂടെ കള്ളം പറയുവാന്‍ സാധിയ്ക്കില്ല. സര്‍വ്വചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹം, തന്‍റ്റെ പ്രിയയുടെ നേര്‍ക്കെഴുന്ന സ്നേഹാംശുക്കളുടെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണെന്നു കവി സമ്മതിക്കുന്നു.

I don’t love her, that’s certain, but perhaps I love her ***
(ഇല്ലിനിയൊരിക്കലുമവളെ ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കില്ല
എങ്കിലുമവളെ ഞാന്‍ സ്നേഹിച്ചു പോയേക്കാം)—എന്നു പറയുമ്പോള്‍, വേണ്ടാ, വേണം എന്നതിലെ 'വേണം' എന്ന ചിന്തയ്ക്കുള്ള മുന്‍തൂക്കം തന്നെയാണ്:
I have forgotten your love, yet I seem to glimpse you in every window— എന്ന വരികളിലൂടെയും പ്രകാശിതമാകുന്നത്.

* I am Explaining a Few Things
** Clenched Soul
*** Saddest Poem (Twenty Poems of Love and a Song of Despair)
==============================================================
LOVE

Because of you, in gardens of blossoming flowers I ache from the
perfumes of spring.
I have forgotten your face, I no longer remember your hands;
how did your lips feel on mine?
Because of you, I love the white statues drowsing in the parks,
the white statues that have neither voice nor sight.
I have forgotten your voice, your happy voice; I have forgotten
your eyes.
Like a flower to its perfume, I am bound to my vague memory of
you. I live with pain that is like a wound; if you touch me, you will
do me irreparable harm.
Your caresses enfold me, like climbing vines on melancholy walls.
I have forgotten your love, yet I seem to glimpse you in every
window.
Because of you, the heady perfumes of summer pain me; because
of you, I again seek out the signs that precipitate desires: shooting
stars, falling objects.
****************************************
സ്നേഹം

നീ കാരണമല്ലോ,
ഈ വിടര്‍മലരുകളാടുന്നവനികയില്‍
വാസന്തസൌരഭം നോവിപ്പതെന്നെ
നിന്‍മുഖം ഞാന്‍ മറന്നേപോയ്
നിന്‍കൈകള്‍ ഞാന്‍ മറന്നേപോയ്
നിന്നധരങ്ങള്‍ പകര്‍ന്നൊരാച്ചുംബന-
നിര്‍വൃതി ഞാന്‍ മറന്നേപോയ്

നീ കാരണമല്ലോ,
പാര്‍ക്കില്‍,
ശബ്ദവും കാഴ്ചയുമില്ലാതെ,
പാതിമയക്കത്തിലെന്നപോല്‍നില്‍ക്കുന്ന
വെണ്‍പ്രതിമകളെ ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നത്

നിന്‍റ്റെ നാദം—നിന്‍റ്റെ സന്തോഷപൂരിതമായ
സുസ്വരം, ഞാനെന്നേ മറന്നുപോയി
ഇല്ല, ഞാനോര്‍ക്കുന്നില്ല നിന്‍ മിഴികളെ

പൂവിന്നുപൂമണത്തോടെന്നപോല്‍
നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ളോരവ്യക്തമാം ഓര്‍മ്മയില്‍
ബന്ധിതനായിരിക്കുന്നൂ ഞാന്‍

ഒരു മുറിവുണര്‍ത്തീടുംപോലെ
വിങ്ങുന്ന നൊമ്പരങ്ങളുമായ് കഴിയുന്നൂ ഞാന്‍
നിന്‍റ്റെ കരസ്പര്‍ശംപോലും
പരിഹരിച്ചീടാനാവാത്ത നഷ്ടം
എന്നിലുളവാക്കും

വിഷാദത്തിന്‍റ്റെ മതിലുകളില്‍
മുന്തിരിവള്ളികളെന്നതുപോല്‍
നിന്‍റ്റെ കരലാളനമെന്നെ മൂടീടുന്നു
നിന്‍ പ്രണയം ഞാന്‍ മറന്നുപോയ്
എങ്കിലും,
ഏതൊരു ജാലകത്തിലൂടെയും
ക്ഷണമാത്ര മിന്നി മറയുന്നത്
നീയല്ലേ?

നീ കാരണമല്ലോ,
ഗ്രീഷ്മപുഷ്പങ്ങളുടെ മാദകസൌരഭം
എന്നെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നത്

നീ കാരണമല്ലോ,
ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നശ്വരത കാട്ടിത്തരുന്ന:
-വാല്‍നക്ഷത്രങ്ങള്‍
-ഉതിര്‍മണികള്‍—എന്നീപ്രതീകങ്ങളെ
ഞാന്‍ പിന്നെയും തിരയുന്നത്
===================================================

3 comments:

ബൈജു (Baiju) said...

നെരൂദയുടെ സ്നേഹം എന്ന കവിത മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം......

പ്രിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ said...

Liked the Translation

ബൈജു (Baiju) said...

Thanks Priya :)