Tuesday, July 22, 2008

ഓ. എന്‍. വി സാറിന്‍റ്റെ മറുപടി:എന്‍റ്റെ ഗാനത്തിന്‍റ്റെ സുകൃതം

ഓഎന്‍വി സാറിന്‍റ്റെ മറുപടി:എന്‍റ്റെ ഗാനത്തിന്‍റ്റെ സുകൃതം വീണ്ടും പോസ്റ്റുന്നു. ഒപ്പം അഗ്രിഗേറ്റര്‍ അമ്മായീന്‍റ്റെ കണ്ണിലൊഴിക്കാന്‍ ഒരുകുപ്പി തുള്ളിമരുന്നും ഇളനീര്‍ക്കുഴമ്പും.

No comments: